13.08.2008

O şimdi Müslim

Destur ya Hz. Allah,
Destur ya Hz. Rasulallah

B ismi Allah Rahman ve Rahim olanın adı ile

Sen söyle biz yazalım
Sen yaz biz okuyalım O Rabbi!

Bilgisayarların içinde 0 ve 1 den başka birşey yoktur.
0 Elektrik yok/yok
1 Elektrik var/var

0 ve 1 in açıklaması bu şekildedir.

''Yusebbihu lehu ma fiys semavati vel ard''

0 ve 1 Bilgisayarların zikridir.
0= la ilahe
1= illa Allah

Allah Birdir! vardır, Biz yokuz demekte Bilgisayarlar.W 1
Arapça Allah (T) isminin yazılışı, Sembolik bir anlatımdır.

''Allah Birdir''

Allah (T) 1 olduğuna göre bu W kimdir?

W Kainat/nefs/Ego'dur.

Nefs yada Ego kendini yok saymak Teslim olmak Müslim olmak zorundadır.

Kainat bir açılım sonucu meydana gelmiştir.
E=MC2
Baştaki açılımı Sembolize eden E harfi W harfinin çevrilmiş halidir.
yine M harfi yada 3 Rakamı aynı şekilde hep W nin halleridir.
İnsanda halden hale geçip Rabbine dönmektedir Kur'an da anlatıldığı gibi.

E/W/M/3 nereden gelmektedir?
Bu Sembol 0 Rakamı yada O Harfinin açılmış halidir.

Yani Teslim olmuş bir W Kapanmış bir O olmuştur,
O şimdi Müslim/yok olmuştur.
Matematik'te 1 Rakamının Sembolü yine bir O (Daire)
yada (.) bir nokta'dır.diyor Cpu